uniCHANGE.png
-3.png
-4.png

專利快換系統

2.萬用模組化高扭力快換系統

3.不綁規-可用於市面上任何品牌

                  ER系統- VDI/BMT刀座

                               -BT/HSK角度頭與刀桿

1,減少換刀時間,提升加工效率

4.替換簡單

7.無論中心出水或外部出水皆可適用

5.減少客戶開銷

6.用於盟鈦Algra動力刀座更有雙面拘束剛性設計

-2.png
-5.png
-6.png
-7.png
-8.png